Obchodní podmínky - Danča PEXESO

Obchodní podmínky:

Kontakt:  E-mail: Danca(zavináč)nechcichybovat.cz  Tel: + 420 728 178 568

 

Danča PEXESO. Samostatné PEXESO a akční balíček: PEXESO + elektronická kuchařka večeře.

Cena tištěného pexesa bez akce: 568 Kč, v případě akce je sleva 280 Kč a koncová cena tištěného pexesa je: 288 Kč. Akce je vždy oznámena na webu pexesa (DancaPexeso.cz).

Cena akčního balíčku (pexeso + el. kuchařka večeře) bez akce: 766 Kč, v případě akce, je sleva 280 Kč a koncová cena balíčku je: 386 Kč. Akce je vždy oznámena na webu pexesa (DancaPexeso.cz).

 

Cena poštovného: Při dobírce přes Českou poštu je + 99 Kč, při platbě předem je + 49 Kč.

Při dobírce přes DPD je + 123 Kč, při platbě předem je + 96 Kč.

 

K elektronické kuchařce se příplatek za doručení nepřipočítává, doručení je tedy zdarma.

 

Speciální bonus - pojištění proti zničení: Tato služba je doživotní a lze ji využít v jakoukoliv dobu od nákupu. Při využití pojištění je třeba zaslat poškozené pexeso (všechny zbytky pexesa)na moji adresu: Dana Hájková, Dr. Vrbenského 33, Kladno 27201 a obratem bude odesláno pexeso nové a to zcela zdarma. Služba (pojištění) se tedy platí jen při nákupu pexesa. Bez zaslání poškozeného pexesa zpět nelze pojištění uplatnit! Pojištění lze uplatnit pouze jednou a to jen na objednávku, ke které bylo pojištění přikoupeno.

 

 1. Obecná ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.dancapexeso.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je:

Danča Hájková s.r.o. IČO 06969143, se sídlem Dr. Vrbenského 33, Kladno, 27201 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 292267.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou pexesa přijímáte, že jakékoliv použití informací z poučných materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autor za ně nenese žádnou zodpovědnost.

 

 1. Objednávka

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.DancaPexeso.cz.

 

Pokud odstoupíte od smlouvy a využijete 100% Garanci spokojenosti, budou vám vráceny peníze.

 

Více informací o odstoupení od smlouvy a garance kvality najdete v bodě 6.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.DancaPexeso.cz a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu 7. těchto Obchodních podmínek.

 

 1. Cena zboží, pokuty, faktury

Ve Shrnutí objednávky najdete všechny ceny služeb na stránkách http://dancapexeso.cz/cenik/

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

 1. Způsob platby

Danča Pexeso v tištěné podobě je možné platit předem převodem na účet anebo přes platební bránu společnosti  GOPAY s.r.o. Dále je tu možnost „dobírky“ při převzetí zboží od České pošty nebo DPD od zásilkovny.

Platební brána společnosti GOPAY s.r.o. poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro přes službu GoPay.

b) Platba předem, Bankovním převodem na korunový účet: 2801417745/2010, IBAN: CZ4120100000002801417745, SWIFT: FIOBCZPPXXX

c) Dobírkou, služba České pošty při převzetí zboží na udané adrese či na pobočce místní pošty

d) Zásilkovnou - DPD dobírkou nebo platbou předem na korunový účet: 2801417745/2010, IBAN: CZ4120100000002801417745, SWIFT: FIOBCZPPXXX

 

 1. Dodací podmínky

Nakupující, který řádně uhradí veškeré závazky vůči prodávajícímu předem, získá Danča Pexeso poštou po zaplacení. Cena poštovného: Při dobírce přes Českou poštu je + 99 Kč, při platbě předem je + 49 Kč. Při dobírce přes DPD je + 123 Kč, při platbě předem je + 96 Kč.

 

Při zvolení možnosti platby „dobírkou“ zasíláme Danča Pexeso Českou poštou nebo přes přepravní společnost DPD a platba proběhne při převzetí zboží.

Zjistí-li kupující poškození obalu, má právo zboží nepřevzít. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již nebude uznána. O poškození zásilky bude kupující okamžitě informovat prodávajícího pro sjednání nápravy.

Pokud si zákazník nepřevezme od dopravce objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky akceptovaného prodejcem, nese kupující vzniklé náklady s přepravou tohoto zboží.

 

 1. Garance vrácení peněz

Za své produkty Dana Hájková ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pexeso si dává za cíl vás naučit jednoduché principy zdravého životního stylu za pomoci hry tak, abyste je byli schopní okamžitě aplikovat a viděli první výsledky. Pokud byste do šedesáti dnů od zaplacení usoudili, že pro vás tato hra není, vrátíte nám ji a my vám vrátíme peníze zpět.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu ve lhůtě, a to elektronickou formou na tento email: Danca@dancapexeso.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán opravný daňový doklad s částkou odpovídající kupní ceně pexesa. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

 

 1. Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění a služby mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny.

 

 1. Ochrana osobních údajů

Prohlášení prodávajícího: Dana Hájková se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce pexesa, jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Souhlas kupujícího: Vyplněním formuláře objednávky souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze Danča Hájková s.r.o., IČO 06969143, se sídlem Dr. Vrbenského 33, Kladno, 27201 zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 292267, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň kupující uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat osobní údaje uživatele za účelem poskytování Služby podle této smlouvy a pro statistické účely.

.Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů. Uzavřením této smlouvy uděluje uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle této smlouvy a Registrace poskytovateli jako správci, za účelem identifikace uživatele při užívání Služby.

Uživatel uděluje shora uvedené souhlasy se zpracováním osobních údajů po dobu platnosti této smlouvy, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Při ukončení platnosti této smlouvy je poskytovatel povinen provést likvidaci osobních údajů.

Zpracovatel. Poskytovatel jako správce je oprávněn pověřit v souladu se ZOOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

Odvolání souhlasu. Souhlas uživatele se zpracováním osobních údajů dle tohoto čl. 9. smlouvy je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli po založení Uživatelského účtu tento souhlas písemně odvolat na adrese poskytovatele. Po odvolání souhlasu poskytovatel zajistí, aby veškeré údaje uživatele byly z databáze Služby a z uživatelského účtu uživatele zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě smlouva zaniká.

Statistická data. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním registračních a statistických údajů poskytovatelem pro rozvoj a provoz poskytované Služby. Statistické údaje a jejich sestavy nebudou obsahovat osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat uživatele nebo které by umožnily jakékoli třetí osobě uživatele kontaktovat.

.Uživatel se zavazuje, že využívá kontakty, u kterých má souhlas k rozesílání obchodních sdělení, a že plní povinnosti dané ZNSIS tj. že zejména svým zákazníkům jasně a zřetelně poskytnuta možnost zdarma a jednoduchým způsobem nesouhlasit s takovým využitím podrobností jejich elektronického kontaktu v době, kdy se shromažďují, a při zasílání každého jednotlivého sdělení.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah, spamy a závadnost šířených sdělení a v případě zjištění nesrovnalostí Službu pozastavit a ihned informovat uživatele. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ V DANČA HÁJKOVÁ s.r.o.

 

 1. Obchodní sdělení

Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se ZNSIS souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn zasílat uživateli na emailové adresy uživatele uvedené při Registraci nebo \"odběrném\" formuláři (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služby. 

Uživatel tímto souhlasí s tím, že u emailové zprávy odeslané v rámci Služby bude automaticky přidána identifikační patička poskytovatele. Uživatel má možnost požádat o změnu patičky.

 

 1. Cookies

Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení.

Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Druhy cookies

Relační cookies

Relační cookies jsou automaticky smazány v momentě, kdy opustíte stránky. Napomáhají v průběhu návštěvy stránek jejich správnému zobrazení.

 

Permanentní cookies

Permanentní cookies se ukládají v zařízení a mohou obsahovat anonymní identifikátor vašeho prohlížeče. Permanentní cookie vás samy o sobě neidentifikují jako jednotlivce, pouze identifikují přístup ke stránkám a chování uživatelů přistupujících z určitého zařízen a jsou využívaná, zejména pro účely statistik používání stránek. Permanentní cookie mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu. Měřící cookie umí poznat opakovanou návštěvu webových stránek ze stejného prohlížeče na stejném zařízení a sledovat aktivity při prohlížení stránek.

 

Reklamní cookies

Reklamní cookies umožňují zobrazovat cílenou reklamu na stránkách na internetu, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému. Cílená reklama je zobrazena na základě chování anonymního uživatele či skupin uživatelů na webových stránkách, díky identifikaci jejich prohlížeče, jak bylo popsáno výše. Pokud jste například minule hledali výhodné mobilní volání, při vaší další návštěvě vám cílená reklama nejspíše nabídne či připomene právě tuto službu.

Do jiných webových stránek, které jsou zapojeny do tohoto reklamního systému, patří i některé stánky sociálních sítí.

Vše nám pomáhá zvyšovat kvalitu našich služeb.

 

Souhlas s používáním cookies

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Služba Google Analytics

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

 

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

 

13. Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné k 26.5.2018